Kies voor de toekomst!

“Kies voor de toekomst” Gepubliceerd: 31 maart 2024 Laatste update:

Bestaan over 10 jaar de ziekenhuizen in de huidige vorm nog wel? Is marktwerking dan nog opportuun in een schaarste model?

Het vertrouwen in de overheid en de politiek wordt immers steeds minder. De zorgprofessionals zijn ontevreden, huisartsen, verpleegkundigen en ook dokters in de ziekenhuizen protesteren. De zorgcapaciteit is nu al niet meer in verhouding tot de zorgvraag. De uitstroom van personeel is groter dan de instroom. De financiele kaders staan onder druk. Het integraal zorgakkoord is de uitkomst van lang polderen… en de uitwerking zal enige, misschien wel ruime tijd in beslag nemen. De regioplannen zijn klaar; helaas nog met hoog abstract gehalte. Hoe gaan we met onze partners in de zorg samenwerken? We staan voor hete vuren....