Iedere medisch specialist kiest voor vooruitgang in de zorg. Alleen: hoe geven we de gewenste toekomst vorm? Daarover gaat het 25e Rode Hoed Symposium. Want de uitdagingen waar we voor staan vragen om lastige keuzes, terwijl de praktijk van de afgelopen meer dan tien jaar leert ons dat kiezen moeilijk is.

Terwijl beleidsmakers en bestuurders over dit soort zaken met elkaar overleggen in tal van werkgroepen, staan zorgprofessionals iedere dag voor de taak: hoe gaan we het vandaag weer redden? De spoedeisende hulpen (SEH’s) kunnen de zorgvraag nauwelijks aan en de capaciteit in ziekenhuizen staat onder druk door oplopende personeelstekorten. Patiënten worden eerder ontslagen, maar daarmee neemt direct de druk op de wijkzorg en de huisartsen verder toe. Zo wordt de medisch specialist onderdeel van een netwerk van zorg in de regio. 

Lees verder op de inschrijvingspagina.


Impressie