Iedere medisch specialist kiest voor vooruitgang in de zorg. Alleen: hoe geven we de gewenste toekomst vorm? Daarover gaat het 25e Rode Hoed Symposium. Want de uitdagingen waar we voor staan vragen om lastige keuzes, terwijl de praktijk van de afgelopen meer dan tien jaar leert ons dat kiezen moeilijk is.

Zo staan we voor de gemeenschappelijke taak om de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg op het huidige niveau te houden. Keuzes maken is daarbij onontkoombaar, betoogt het rapport van de Technische Werkgroep Macrobeheersing Zorguitgaven (december 2023). Ook in de Regioplannen over de invulling van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) is een terugkerend thema dat toegankelijkheid en betaalbaarheid onder druk staan. Tegelijkertijd trapt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op de rem bij de concentratie van zorg omdat aantallen niet alles zeggen over kwaliteit.

Terwijl beleidsmakers en bestuurders over dit soort zaken met elkaar overleggen in tal van werkgroepen, staan zorgprofessionals iedere dag voor de taak: hoe gaan we het vandaag weer redden? De spoedeisende hulpen (SEH’s) kunnen de zorgvraag nauwelijks aan en de capaciteit in ziekenhuizen staat onder druk door oplopende personeelstekorten. Patiënten worden eerder ontslagen, maar daarmee neemt direct de druk op de wijkzorg en de huisartsen verder toe. Zo wordt de medisch specialist onderdeel van een netwerk van zorg in de regio. 

Eén ding weten we zeker: het ziekenhuis van vandaag is niet het ziekenhuis van morgen. De demissionair minister van VWS schrijft hierover aan de Tweede Kamer: ‘Samenwerking, verbeterde gegevensuitwisseling, digitalisering en anders werken zijn nodig om met de beperkte menskracht nu en in de toekomst zorg te kunnen blijven bieden aan alle Nederlandse burgers en specifiek de toenemende groep ouderen, chronisch zieken en andere kwetsbare patiënten. Samenwerking tussen zorgverleners, tussen zorgaanbieders én tussen zorgdomeinen.’

De overheid kan deze oplossingen echter niet overlaten aan de partners in de zorg zonder de regelgeving aan te passen aan het mogelijk maken aan werken in een regionaal zorgnetwerk. Zowel de Mededingingswet als de bekostiging van zorg moet deze ontwikkeling stimuleren in plaats van tegenwerken, zoals nu.

Welke taken liggen er voor de andere partners in de zorg? Dat verkennen we tijdens de jubileumeditie van het Rode Hoed Symposium, samen met onze partners in de zorg. Hoe bewerkstelligen we een andere rol voor medisch specialist en ziekenhuis? Hoe zorgen we dat individuele of organisatorische belangen secundair worden bij het inrichten van een regionaal zorgnetwerk? Daarover gaan we in de ochtend in gesprek.

In de middag krijgen we een ‘sneak preview’ op het rapport Medisch Specialist 2035 van de Federatie Medisch Specialisten. We bespreken de toepassing van kunstmatige/ artificiële intelligentie (AI) en Chat GTP. Ook de menselijke factor en de ethiek komen aan bod.

 

Impressie