De medisch specialist in andere tijden!

Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) met 6 punten. (ID nummer: 436213)

Op 6 oktober vond dit symposium plaats bijgewoond door 200 zorgprofessionals, leden van raden van bestuur en belangstellenden. Het verslag van dit symposium wordt gepubliceerd op 20 oktober 2021.