De medisch specialist in andere tijden!

Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) met 6 punten. (ID nummer: 436213)

Dynamiek

In rap tempo is de gezondheidszorg in een heel nieuw tijdperk beland. In de ziekenhuizen is een gevoel van solidariteit ontstaan, zowel lokaal, regionaal als landelijk. De belangen en posities zijn ondergeschikt gemaakt aan de te leveren zorg. De organisatiestructuur van ziekenhuizen is, zonder gemor, in zeer korte tijd veranderd. Ook zijn versneld technische oplossingen voor contacten met patiënten ingevoerd en zien we hoe belangrijk het is om de juiste gegevens geïntegreerd beschikbaar te hebben. Maar tegelijkertijd merken we ook hoe paniek en angst leiden tot ondoorzichtige besluitvorming.

Ontwikkelingen

Onder meer de SER, het ministerie van Financiën, de RVS en het CPB publiceerden de afgelopen maanden rapporten over de gezondheidszorg van de toekomst. Zij benoemen gemeenschappelijke problemen en oplossingen:

  • demografische ontwikkeling: er is sprake van een toenemende zorgvraag met een explosieve groei van chronische aandoeningen (‘multimorbiditeit’)
  • personeelstekort: door toename van de zorgvraag werken straks één op de vier mensen in de zorg! De kosten nemen toe bij een steeds kleiner beschikbaar budget.

Oplossingen kunnen liggen in:

  • Regionalisatie en concentratie van zorg
  • Innovatie

Wat betekent dit voor de zorgprofessional?

Centralisatie

De overheid laat het marktdenken een beetje los. De overheid wil meer regie en centrale sturing op kwaliteit en daarmee op de samenstelling van het basispakket verzekerde zorg. Het Zorginstituut moet hierin een grotere rol gaan spelen. Ook van de zorgverzekeraars wordt verwacht dat zij zorgen voor verschuiving van zorg – de juiste zorg op de juiste plek – en dat zij een rol spelen in de discussie rondom onzinnige zorg. 

Wie stuurt straks de zorg op regionaal niveau? Wat voor rol speelt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)? Of gaan we zoals nu bij de COVID-19 pandemie de zorg vanuit een centraal punt landelijk sturen? Wat is dan nog de rol van de zorgprofessional? Immers, autonomie over de te leveren zorg is voor de dokter en de patiënt van groot belang.

Politiek

Bij onzekerheid neemt de behoefte aan controle toe. Dat leidt tot onnodige administratieve verrichtingen en bureaucratisering. Alle politieke partijen willen in de komende kabinetsperiode een verplicht dienstverband voor medisch specialisten invoeren. Hiervoor worden veel oneigenlijke of feitelijk onjuiste argumenten gebruikt. En welk probleem lost dit op?

Openhartig

Tijdens het Rode Hoed Symposium gaan beleidsmakers, medisch specialisten en experts met elkaar in gesprek over bovengenoemde thema’s. De dag begint met korte voordrachten en een onderlinge discussie. Hoogleraar Ethiek Biomedische Innovatie en Eerste Kamerlid (D66) Annelien Bredenoord en internist en voorzitter van de NWO Marcel Levi sluiten de ochtend af met een reflectie op de zorg in andere tijden.

In de middag belichten vooraanstaande sprekers het thema data, innovatie en personalised medicine vanuit verschillende invalshoeken. Deze dag verbreedt uw blik en verdiept uw visie op de (nabije) toekomst.

Kom ook en doe inspiratie, inzichten en ideeën op die leiden tot meer werk- en geneesplezier! Voor het programma en inschrijven ga naar de volgende pagina.


Impressie