Nascholing Rode Hoed Symposium 2022 (ID nummer: 472860) - Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) met 6 punten. Voor AIOS/ANIOS geldt een speciaal tarief van € 150. Aanmelding kan door een mail te sturen naar symposium@mediforum.nl

Op 5 oktober 2022 zal het 23e Rode Hoed symposium plaats vinden.

Anders Werken. Hoe dan!?

We staan voor een gemeenschappelijke uitdaging om de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg op het huidige hoge niveau te houden. In de brief van de minister van volksgezondheid van 4 maart 2022 aan de tweede kamer worden een aantal gemeenschappelijke problemen en mogelijke oplossingen benoemd: 

• demografische ontwikkeling: er is sprake van een toenemende zorgvraag met een explosieve groei van chronische aandoeningen (‘multimorbiditeit’) 

• personeelstekort: door toename van de zorgvraag werken straks één op de vier mensen in de zorg! De kosten nemen toe bij een steeds kleiner beschikbaar budget. 

Uit de brief: “Samenwerking, verbeterde gegevensuitwisseling en digitalisering en anders werken zijn nodig om met de beperkte menskracht nu en in de toekomst zorg te kunnen blijven bieden aan alle Nederlandse burgers en specifiek de toenemende groep ouderen, chronisch zieken en andere kwetsbare patiënten. Samenwerking tussen zorgverleners, tussen zorgaanbieders én tussen zorgdomeinen. Dit gaat echter niet vanzelf.” 

“Anders Werken”. Hoe dan? : 

• Passende zorg, “Juiste zorg op de juiste plek” 

• Planbare en acute zorg anders organiseren 

• Regionalisatie en concentratie van zorg

• Innovatie en verdere digitalisatie, zorg op afstand