“Kies voor de toekomst”
woensdag 2 oktober 202409:00 - 19:00 uur
De Rode HoedKeizersgracht 102, Amsterdam

Programma & tarieven

08:30uur
Registratie & ontvangst
09:20uur
Opening
Voorzitters Janko de Jonge, neuroloog en Danka Stuijver, huisarts en publicist
Co-host Kirsten Dabekaussen voorzitter van DJS
09:30uur
Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en hoogleraar universiteit Leiden
10.00uur
Fleur Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Na een inleiding interviews door de voorzitters en de co-host
10.45uur
Pauze
11:15uur
Geranne Engwirda, voorzitter NZa
Wouter Bos, voorzitter Menzis
Piet-Hein Buiting, voorzitter FMS
Marjolein Tasche, voorzitter LHV
Anneke Westerlaken, voorzitter Actiz
Na een inleiding interviews door de voorzitters en de co-host
ca.13.00uur
Lunchpauze
Voorzitters Janko de Jonge, neuroloog en Danka Stuijver, huisarts en publicist
Co-host Ties Janssen voorzitter van Lovah
14.15uur
Esther Cornegé-Blokland, Voorzitter Medisch Specialist 2035
14.45uur
Josien Pluim, EAISA Health, Tue
15:15uur
Wahbe Rezek, Future Focus, expert AI en ChatGTP
15:45uur
Pauze
16.00uur
Anne de Pagter, kinderarts, Challenge & Support
16.30uur
Menno de Bree, filosoof, over werkgeluk, balans werk/privé en generatieverschillen
17.00uur
Roel C. Verburg, standup comedian
17.30uur
Ivm het 25 jarig jubileum "Borrel op de Boot!" Rondvaart over de grachten en de Amstel.
19.00uur
Einde

Voor AIOS/ANIOS geldt een speciaal tarief van € 150. Voor verpleegkundigen en physician assistants is het tarief €295. Aanmelding kan door een mail te sturen naar symposium@mediforum.nl

Voor deelnemers aan een opleiding van de Academie van de FMS geldt ook een speciaal tarief, aanmelden via De Academie.

Medisch Specialisten, directie en bureaumedewerkers van MSB's en van medische staven betalen t/m 2 september 2024 € 695. Vanaf 3 september 2024 is het tarief € 795.

Voor overige belangstellenden is het tarief € 895.

(vervolg)

Eén ding weten we zeker: het ziekenhuis van vandaag is niet het ziekenhuis van morgen. De demissionair minister van VWS schrijft hierover aan de Tweede Kamer: ‘Samenwerking, verbeterde gegevensuitwisseling, digitalisering en anders werken zijn nodig om met de beperkte menskracht nu en in de toekomst zorg te kunnen blijven bieden aan alle Nederlandse burgers en specifiek de toenemende groep ouderen, chronisch zieken en andere kwetsbare patiënten. Samenwerking tussen zorgverleners, tussen zorgaanbieders én tussen zorgdomeinen.’

De overheid kan deze oplossingen echter niet overlaten aan de partners in de zorg zonder de regelgeving aan te passen aan het mogelijk maken aan werken in een regionaal zorgnetwerk. Zowel de Mededingingswet als de bekostiging van zorg moet deze ontwikkeling stimuleren in plaats van tegenwerken, zoals nu.

Welke taken liggen er voor de andere partners in de zorg? Dat verkennen we tijdens de jubileumeditie van het Rode Hoed Symposium, samen met onze partners in de zorg. Hoe bewerkstelligen we een andere rol voor medisch specialist en ziekenhuis? Hoe zorgen we dat individuele of organisatorische belangen secundair worden bij het inrichten van een regionaal zorgnetwerk? Daarover gaan we in de ochtend in gesprek.

In de middag krijgen we een ‘sneak preview’ op het rapport Medisch Specialist 2035 van de Federatie Medisch Specialisten. We bespreken de toepassing van kunstmatige/ artificiële intelligentie (AI) en Chat GTP. Ook de menselijke factor en de ethiek komen aan bod.