Janko de Jonge
Eigenaar Mediforum
Olof Stuttorp
Adviseur Mediforum