Let op!
Dit symposium is al geweest. Je vindt op deze pagina nog informatie van voor, tijdens en na het symposium.
“GLUREN BIJ DE BUREN.”
woensdag 4 oktober 202309:30 - 18:00 uur
De Rode HoedKeizersgracht 102, Amsterdam

Programma & tarieven

08:30uur
Registratie & ontvangst
09:20uur
Opening
09:30uur
Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en hoogleraar universiteit Leiden
10:00uur
Bart Broers, directeur directie zorg, Autoriteit Consument & Markt
10:30uur
Piet Hein Buiting, voorzitter FMS
Debat met jonge dokters
11.00uur
Pauze
11:30uur
Joep de Groot, CEO CZ
12:00uur
Peter vd Voort, hoogleraar intensieve zorg UMCG & TIAS
12.30uur
Marieke Adriaanse, hoogleraar gedragspsychologie universiteit Leiden
13.00uur
Lunchpauze
14.00 uur
Mark Kramer, voorzitter LNAZ en lid RvB Amsterdam UMC
Marjolein Kremers, internist acute zorg
Debat met de zaal
15:00uur
Pauze
15:30
Maurice van den Bosch, voorzitter RvB OLVG en voorzitter Santeon
Bertine Lahuis, voorzitter NFU en voorzitter RvB Radboudumc
Debat met jonge dokters
16.30uur
Marjo Vissers CEO coöperatie VGZ
Ernst Kuipers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Debat met jonge dokters en de zaal over de dag!
17.30uur
Borrel
18.30uur
Einde

Voor AIOS/ANIOS geldt een speciaal tarief van € 150. Aanmelding kan door een mail te sturen naar symposium@mediforum.nl

Medisch Specialisten, directie en bureaumedewerkers van MSB's en van medische staven betalen t/m 7 september 2023 € 695. Vanaf 8 september 2023 is het tarief € 795.

Voor overige belangstellenden is het tarief € 895.

Nascholing Rode Hoed Symposium 2023 (ID 515820) - Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) met 6 punten.

Gluren bij de buren

Het fundament van ons zorgstelsel schudt op zijn grondvesten. De toegankelijkheid van zorg staat onder grote druk. Om de toenemende zorgvraag en oplopende kosten te kunnen beheersen, is het noodzakelijk om samen uitvoering te geven aan de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord.

Maar dat zijn er nogal wat. Hoe ver bent u? Welke initiatieven zijn er in uw organisatie bijvoorbeeld ontwikkeld met betrekking tot ‘passende zorg’? Bent u als medisch specialist betrokken bij de gesprekken binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)? En wat gaan de gemaakte afspraken voor u betekenen? Daarover gesproken: bent u al in gesprek met uw regiopartners? Is er al een regiobeeld? De deadline is 1 juli 2023! Bovendien moet voor het einde van dit jaar er een regioplan zijn opgesteld met de belangrijkste opgaven voor de regionale transitie zijn beschreven. En dan ligt er nog de uitdaging van het aanhoudende personeelstekort.

Met zoveel ‘to do’s’ op het takenlijstje is het slim om te gluren bij de buren. In een zorgbestel met gereguleerde marktwerking met elkaar gaan samenwerken om de nog op te stellen volumenormen te kunnen sturen naar een herverdeling van zorg. Gluren bij de buren is ook zinvol om in gesprek te gaan over vragen en obstakels: betekent een herverdeling van zorg ook een herverdeling van budget? Wat is de rol van de zorgverzekeraar? Hoe kunnen we voorkomen dat de gewenste ontwikkelingen vastlopen door wet- en regelgeving?

Tijdens het Rode Hoed-symposium praten verschillende beleidsmakers u bij over de voortgang op deze thema’s. Ook gaan we in gesprek over de beperking van marktwerking en de meer centrale rol van de overheid. 

Jonge dokters gaan in debat over hoe de concentratie van de acute zorg vorm te geven met Mark Kramer, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Marjolein Kremers, internist acute zorg. Een ander debat dat u niet mag missen is met Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur van het OLVG en Santeon, en Bertine Lahuis voorzitter raad van bestuur van het Radboudumc en voorzitter van de NFU, over de concentratie en regionalisatie van zorg. En over het onderwerp ‘passende zorg’ en ‘leren van elkaar’ staan Marjo Vissers, CEO van zorgverzekeraar VGZ  en een mystery guest op het podium.

Kom woensdag 4 oktober, onder leiding van Janko de Jonge en Anne Koppelaar voorzitter DJS, gluren bij al deze bekende buren. Zo kunt u constructief verder bouwen aan het ‘huis van de zorg’ voor de komende jaren!