Let op!
Dit symposium is al geweest. Je vindt op deze pagina nog informatie van voor, tijdens en na het symposium.
“Wie doet wat?”
woensdag 5 oktober 201608:30 - 16:30 uur
De Rode HoedKeizersgracht 102, Amsterdam

Programma & tarieven

08:30 uur
Ontvangst & inschrijving
09:05 uur
Opening
Jan van den Bergh
09:15 uur
Marjolein Kremers
Voorzitter De Jonge Specialist
09:30 uur
Edith Schippers
Minister van VWS
09.45 uur
Ronnie van Diemen
Inspecteur-generaal IGZ
10.15 uur
Ella Kalsbeek
voorzitter LHV
10.45 uur
Koffiepauze
11:15 uur
André Rouvoet
voorzitter ZN
11.45 uur
Yvonne van Rooy
voorzitter NVZ
12:15 uur
Frank de Grave
voorzitter FMS
13:30 uur
de Patiënt
Tom Borst,
14:00 uur
Geldstromen
Frida van den Maagdenberg, lid RvB AMC.
14:30 uur
Theepauze
15:00 uur
Het lokale ziekenhuis
Albert Arp, oud-voorzitter RvB St. Jansdal ziekenhuis.
15:30 uur
Het academische ziekenhuis
Ernst Kuipers, voorzitter RvB Erasmus MC.
16:00 uur
Het topklinische ziekenhuis
Douwe Biesma, voorzitter RvB Anthonius ziekenhuis Nieuwegein
16:30 uur
Disruptie
Jaap Maljers, zorgondernemer

N.v.t.

Wie doet wat

Onrust in het ziekenhuis. Althans bij de raad van bestuur en het stafbestuur. Er is een draaiboek gemaakt, de presentaties zijn geoefend, de centrale hal is nog maar eens schoongemaakt. De minister komt op werkbezoek!
Het is alweer even geleden dat ik als jonge stafvoorzitter minister Els Borst welkom mocht heten. Tijdens de (ziekenhuis)koffie vroeg ze aan mij: “Collega, u bent toch neuroloog? Dan gaan we uw afdeling bezoeken. Ik wil eens met de verpleegkundigen praten, en dat doe ik graag alleen.” En dat stond niet in het draaiboek.

Het enige wat ze zei toen ze weer naar buiten kwam was: “Dokter, u hebt een probleem.
Het is onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.”
Regelmatig moet ik aan dit voorval terugdenken als ik in de rubriek ‘de RvB op werkbezoek’ lees waar zij op bezoek zijn geweest. Is het wel goed mogelijk om in een complexe organisatie op de hoogte te blijven van wat er echt gebeurt op de werkvloer?

Wie doet wat. Heldere afspraken over verantwoordelijkheid zijn belangrijk. Maar al te
vaak worden afspraken gemaakt over de vorm van de organisatie, ‘het organogram’ en bijvoorbeeld budgetverantwoordelijkheid met het idee dat het dan geregeld is. Maar zou het niet vooral moeten gaan over hoe de patiënt het beste geholpen kan worden? Over hoe het behandelproces te optimaliseren, de wachttijden te verkorten? Maar ook over de vraag hoe wij duidelijkheid kunnen geven over wat de patiënt mag verwachten van ons ziekenhuis en van onze medisch specialisten?
Wie doet wat. Het proces rondom de patiënt is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de dokters en het team van verpleegkundigen en paramedici. De bewaking van de kosten van de zorg is een verantwoordelijkheid van de medisch specialist en de organisatie. Zorg in samenhang met de eerste lijn – substitutie van zorg is immers niet alleen het verplaatsen van zorg. Het is vooral samen bedenken van nieuwe concepten. Zoals het ontwikkelen vane-health-toepassingen waardoor patiënten op afstand begeleid kunnen worden door de huisarts en medisch specialist. Maar ook het verbeteren van de logistiek rondom de patiënt, samen met de huisartsen patiënten beoordelen in de eerste lijn om met de patiënt het optimale behandeltraject te kiezen.
Wie doet wat. De medisch specialist participeert in alle facetten van de zorg. In de inhoud. Het proces. De bedrijfskundige organisatie. De strategische keuzes en de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Daarbij is het niet van belang of de medisch specialist werkzaam is in het MSB, in loondienst in een algemeen ziekenhuis of in een academisch centrum.
Wat doet de medisch specialist?
Zowel in de ochtend als in de middag gaan wij met de beleidsbepalers in de zorg in gesprek over de actualiteit en de toekomst, waarbij onze positie, verantwoordelijkheid en onderlinge taakverdeling vanuit verschillende invalshoeken worden belicht.
Praat mee en discussieer mee! En als het u nog niet wist:
“Dokter, u hebt een probleem, want wie doet eigenlijk wat?”

Impressie: Wie doet wat.pdf