Let op!
Dit symposium is al geweest. Je vindt op deze pagina nog informatie van voor, tijdens en na het symposium.
“Fata Morgana”
woensdag 7 oktober 201508:30 - 16:30 uur
De Rode HoedKeizersgracht 102, Amsterdam

Programma & tarieven

08:30 uur
Ontvangst & inschrijving
09:05 uur
Opening
Jan van den Bergh
09:15 uur
Chella van der Post
Voorzitter De Jonge Specialist
09:25 uur
Edith Schippers
Minister van VWS
09.35 uur
Ronnie van Diemen
Inspecteur-generaal IGZ
10.00 uur
Marian Kaljouw
voorzitter NZa
10.25 uur
Koffiepauze
10.55 uur
André Rouvoet
voorzitter ZN
11.20 uur
Yvonne van Rooy
voorzitter NVZ
11.45 uur
Frank de Grave
voorzitter FMS
12.10 uur
lunch
13:00 uur
de Patiënt
Harma Stenveld, dermatoloog
13.25 uur
De Staat van de medisch specialistische zorg,
Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau
13.55 uur
de Zorg, politieke keuzes doorgerekend,
Laura vd Geest, directeur Centraal Planbureau
14.25uur
Theepauze
14.45 uur
be(Dot)ten
Emiel Kurpershoek, TU Delft
15.35 uur
Dokters en leiderschap, het einde van de macht,
Carina Hilders, gynaecoloog
16:00 uur
Dominee Gremdaat
16.30 uur
Sluiting en borrel

N.v.t.

Fata Morgana

Het gevoel van 1999?
Het is 1999. In veel ziekenhuizen zijn de directie en de stafvoorzitter, als lid van het IT-adviesteam,betrokken bij de nieuwe werkelijkheid. Het hele jaar is er druk overleg met elkaar en dure adviesbureaus over de gevolgen van de millenniumovergang. Het uitwerken van alle mogelijke scenario’s kost veel tijd. We moeten voorbereid zijn op het ergste: computers met een eigen leven, niet meer te controleren of te corrigeren. Waardoor processen in het ziekenhuis en daarbuiten volledig ontregeld worden. Op 31 december is het crisisteam bijeen. Alle dienstdoende medisch specialisten zijn in huis en er is een dubbele achterwacht. In plaats van champagne nippen de teamleden nerveus aan een glas water en kijken hoe de klok verder tikt.

Dan is het 1 januari 2000 en ......... er gebeurt niets.
Het is 2014. Het hele jaar hebben medisch specialisten druk overleg met elkaar en met dure adviesbureaus over de gevolgen van de invoering van de integrale bekostiging per 1 januari 2015. In het zomerakkoord van 2013 is afgesproken dat er een keuze moet blijven voor medisch specialisten tussen werken in dienstverband of als vrijgevestigd medisch specialist. In Utrecht liepen de emoties hoog op bij de tweewekelijkse bijeenkomsten met vertegenwoordigers vanuit alle ziekenhuizen. Tot in de eerste weken van december 2014 is nog met de belastingdienst gesproken over wat wel en wat niet was toegestaan. In de laatste maand zijn er door heel veel medisch specialisten nog BV’s opgericht, topdrukte bij de notaris!! Het back-up team was bereikbaar tot en met 31 december 2014 om eventuele problemen direct op te kunnen pakken. Dan is het 1 januari 2015 en ......... er gebeurt niets?
Het is 2015. Is het dan toch een fata morgana? Een illusie? In tegenstelling tot het jaar 2000 zullen 2015 en 2016 de medisch specialisten nog voor veel vraagstukken en uitdagingen stellen. De medisch specialisten moeten in 2015 juist laten zien dat er wel iets gebeurt. Dat de nieuwe organisatievormen toegevoegde waarde hebben voor de zorg en leiden tot verbetering.
De politiek, de overheid, de IGZ en de zorgverzekeraars zullen kritisch de ontwikkelingen volgen. Maar ook instituten als het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verrichten onderzoek naar de gevolgen van beleidskeuzes en ontwikkelingen in de zorg. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de patiënt? Neemt de dokter wel echt de leiding? In het middagprogramma komt het allemaal aan bod. Denk mee en praat mee en laat u op het einde van de middag verrassen!

Impressie 2015: Zin hebben om elkander te begrijpen.pdf